Spajanje in toplotno rezanje materialov (VSŠ)

Uvod. Osnovni pojmi. Varjenje s pritiskom. Uporovno varjenje. Fizika obloka s stabilnostjo in samoreguliranjem dolžine slednjega ter klasifikacija prehajanja materiala po IIW. Viri energije za varjenje in njihove osnovne karakteristike. Nevarnosti pri varilskih delih, zaščita pred nevarnostmi ter varno delo. Ročno obločno varjenje z oplaščenimi elektrodami. Obločno varjenje v zaščitnih plinih in plinskih mešanicah po postopkih: TIG, MIG/MAG, EPP in s plazemskim oblokom. Varjenje pod žlindro. Varjenje s snopom elektronov in svetlobe (posebno še z laserjem). Aluminotermično in plamensko varjenje. Plamensko rezanje s čistim kisikom in z dodatki. Rezanje z oblokom, s plazemskim oblokom in z laserjem. Lotanje, lepljenje in nabrizgavanje kovin in nekovin. Varjenje termoplastov. Toplotna polja in toplotni pojavi. Notranje napetosti in deformacije ter preprečevanje in odpravljanje slednjih. Varivost in metode za preizkušanje varivosti. Varivost in varjenje železa, bakra, aluminija, magnezija niklja, berilija, titana in cirkonija ter njihovih zlitin.