ANGIE – Akademska mreža za zeleno in inovativno Evropo

Št. projekta: 2023-1-RO01-KA220-HED-000158031

O projektu

Projekt ANGIE zajema razvoj orodij in metod za:

 • izboljšanje razumevanja in znanja v sektorjih transporta, proizvodnje energije, kmetijstva, ravnanja z odpadki, gradbeništva, industrijske dejavnosti, stanovanjske dejavnosti (WATERIC) glede podnebnih sprememb,
 • podaja ustrezne informacije o tem, kako oblikovati in uporabiti nove zelene + digitalne tehnologije za zmanjšanje ogljičnega odtisa,
 • določa pogoje za prihodnjo krožno gospodarstvo in družbo EU z nizkim ogljičnim odtisom,
 • izboljšuje znanje in veščine izobraževalcev iz sektorja WATERIC,
 • izboljšuje znanje in veščine strokovnjakov, vključenih v načrtovanje in delovanje sistemov, ki delujejo v sektorjih WATERIC

Orodje bo nov podiplomski študijski program (GSP), imenovan »Transition to Green for a Sustainable Society«, ki je namenjen usposabljanju strokovnjakov, deležnikov in izobraževalcev iz sektorjev WATERIC. Projekt je zasnovan kot mednarodna akademska mreža, ANGIE-»Academic Network for Green and Innovative Europe« relevantnih inštitutov, ki delujejo kot središča nacionalnih grozdov kot delov mreže. Grozdi so množično središče, ki privablja strokovnjake iz okolja, inovacij, tehnologije, poslovanja, izobraževanja, komunikacije in več, kot enoten glas za ustvarjanje ozaveščenosti o podnebnih spremembah in o skrajni potrebi po spodbujanju prehoda na zelene sektorje WATERIC.

Dokazano je, da so sektorji WATERIC glavni onesnaževalci družbe.

ANGIE predstavlja akademsko mrežo, ki želi pritegniti relevantne akterje s področij, povezanih s podnebnimi spremembami, digitalno tehnologijo in digitalizacijo procesov ter iz sistemov terciarnega izobraževanja. Zato bo ustvarjena sinergija med visokošolskimi ustanovami in ustanovami za usposabljanje ob upoštevanju, da so visokošolske ustanove pomembni akterji v vsaki državi, ki so dobro povezani z oblikovalci politik, lokalnimi oblastmi, nevladnimi organizacijami in drugimi. Po drugi strani imajo ustanove za usposabljanje močne povezave z industrijskimi partnerji in trgom dela ter pripravljajo strokovnjake za posebna delovna mesta, ki jih zahtevajo delodajalci.

ANGIE namerava ustvariti sinergijo med izobraževanjem in usposabljanjem s sodelovanjem v akademskih grozdih na nacionalni in evropski ravni. Izobraževanje in usposabljanje sta dve pomembni komponenti, ki sta bistveni za osebni in poklicni razvoj. Medtem ko se izobraževanje osredotoča na teoretično znanje, usposabljanje poudarja praktične veščine, ki so potrebne za določena delovna mesta. Ustvarjanje sinergije med izobraževanjem in usposabljanjem lahko posameznikom pomaga pridobiti bolj celovit nabor kompetenc in jih bolje pripravi na trg dela. Projekt ANGIE podpira ustvarjanje grozdov za relevantne akterje na področju podnebnih sprememb, digitalizacije in visokega šolstva. Sinergija, ki jo je ustvaril ANGIE, je namenjena izobraževanju in usposabljanju z močnim vplivom obeh področij na naslednje načine, kot so:

 • Vključevanje usposabljanja v izobraževalne programe. Namen projekta ANGIE je zagotoviti platformo za sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in univerzami. To bo omogočilo integracijo izobraževalnih programov, povezanih s podnebnimi spremembami, v izobraževalni podiplomski študijski program, ki bo uporabljal napredno digitalno pedagogiko. To pomeni, da se teoretično znanje in praktične veščine poučujejo sočasno, kar specialistom omogoča sočasno pridobivanje znanja in veščin.
 • Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in ponudniki usposabljanja. Sodelovanje med terciarnimi izobraževalnimi ustanovami, ki se strinjajo, da se pridružijo akademski mreži, ki jo je ustvaril ANGIE, in ponudniki usposabljanja bo ustvarilo platformo EU za izmenjavo virov in strokovnega znanja. To lahko pomaga pri razvoju programov usposabljanja, ki dopolnjujejo izobraževalne programe in zagotavljajo praktično usposabljanje znotraj podiplomskega študijskega programa.
 • Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja lahko strokovnjakom nudijo priložnost, da nadgradijo svoje veščine in znanje v svoji karieri. To lahko pomaga posameznikom, da ostanejo na tekočem z najnovejšimi industrijskimi trendi in tehnologijami, ter jim omogoča, da postanejo bolj konkurenčni na trgu dela, hkrati pa zagotavlja najboljše razpoložljive metodologije za dejavnosti z nizkim ogljičnim odtisom.
 •      Sodelovanje med univerzami in podjetji, ki izvajajo prehod na zeleno v okviru mreže ANGIE
 •      Sodelovanje med podjetji znotraj mreže ANGIE
 •      Sodelovanje ANGIE z drugimi univerzami.

ANGIE kot mreža univerz predstavlja orodje za ustvarjanje in širjenje pomembnih sporočil in znanj ter metod in tehničnih rešitev akterjem oziroma opazovalcem prehoda v zeleno družbo.

Mreža ANGIE:

 • Ustvarja in distribuira sporočila, ki v glavah ljudi ustvarjajo zavest o podnebnih spremembah; sporočila za ozaveščanje se bodo nanašala na glavne dejavnike onesnaževanja (vire in dejavnosti), ki izhajajo iz 3 predhodnih analiz, ki jih je izvedel konzorcij: promet-proizvodnja energije-kmetijstvo-ravnanje z odpadki-gradbeništvo-industrijske dejavnosti-stanovanjske dejavnosti, ki je “WATERIC ” .
 • Prinesel bo tehnične informacije v zvezi z zelenim prehodom na področjih WATERIC, s ciljem pripraviti osebje na opravljanje nalog v pogojih nizkega ogljičnega odtisa.
 • Ustvaril bo podiplomski študijski program, ki bo namenjen izboljšanju zelenih veščin za učitelje, ki usposabljajo bodoče specialiste ter inženirje, logiste in zdravnike, ki se bodo v bližnji prihodnosti soočili z zelenim prehodom; GSP bo prinesel nove pristojnosti za zeleni prehod, ki jih izvajajo inženirji in zainteresirane strani.

Učitelje in strokovnjake s področij WATERIC bo izobraževal o:

 • nadomeščanju energetsko potratnih tehnologij in visoke porabe materialnih virov z novimi, manj potratnimi tehnologijami,
 • uvedbi trajnostnih sistemov za proizvodnjo energije ter o
 • zmanjšanju količine odpadkov in njihovi obdelavi.

Povezava na spletno stran ANGIE: https://angie-project.eu/#