Laboratorij za varjenje – LAVAR deluje v okviru Fakultete za strojništvo, UL na področju znanstvenega raziskovanja in razvoja tehnologij spajanja materialov z najrazličnejšimi postopki.

Z lastnim znanjem ter povezovanjem z domačimi in tujimi raziskovalnimi inštitucijami ter podjetji gradimo mrežo znanj, ki nam omogoča, da se soočimo z marsikaterim izzivom.
Naše poslanstvo je ustvarjanje vzpodbudnega raziskovalnega okolja, ki je primeren za generiranje idej in reševanje problemov ter tako prispevati k laboratorijskim raziskavam, reševanju industrijskih problemov in izobraževanju na področju spajanja.