Izdelovalne tehnologije 2 (UN)

Vsebina predmeta zajema osnove nekonvencionalnih izdelovalnih tehnologij, spajanja in toplotnega rezanja. Predstavljene so naloge inženirja v industriji in smernice razvoja izdelovalnih sistemov. Obravnavana je problematika izdelave z vidika medsebojne odvisnosti dizajna, tehnologije in materiala. Podrobneje so predstavljene posamezne nekonvencionalne tehnologije. Podane so njihove specifične lastnosti iz vidika fizikalnega principa odnašanja, integritete generiranih površin, natančnosti in ekonomske učinkovitosti procesa. Študentje na primerih iz prakse izbirajo ustrezne tehnologije z vidika specifičnih zahtev izdelka. V drugem delu predmeta so podane osnovne razlike med posameznimi tehnikami spajanja iz fizikalno metalurškega vidika in razlike z uporabniškega vidika v industriji. Podaja nek informativen pregled med tehnologijami varjenja spajkanja in lepljenja. Predstavi osnove o metalizaciji in poda možnosti sanacije obrabljenih strojnih elementov. V nadaljevanju vsebina obsega osnove o virih energije za varjenje, poda osnove o varilnem obloku, plazmi, laserju in elektronskem snopu z vidika prakse in industrijske uporabe. Predstavljene so osnovne zahteve o kakovosti na celotne področju spajanja materialov.

 Ocene izpita 14.2.2020 – del spajanje: Ocene
Ogled izpita iz dela Spajanje je možen v petek ob 9.00 v sobi 207.

[content_protector password=”zaščitniplin”]

Naslovna stran mape:LV – naslovna stran mape
Prva stran poročila:LV – naslovna stran poročila

-Uvod v tehnologije spajanja: UVOD V VARJENJE

Gradivo za vaje: gradivo
Predloge za poročila: predloge

Varjenje v zaščitni atmosferi plinov: Obdelava podatkov, Makroobrus (debelina pločevine 10 mm) Program za analizo makroobrusov: ImageJ   ; ImageJ-navodila za uporabo

 

 

[/content_protector]