Tehnologije spajanja (VSŠ)

Prikaz pomena spajanja materialov in toplotnega rezanja v praksi. Uporaba različnih postopkov varjenja, spajkanja, lepljenja, metalizacije in toplotnega rezanja v industrijski uporabi. Pregled postopkov iz praktičnega vidika. Pregled materialov, ki jih najpogosteje varimo, spajkamo ali lepimo v praksi. Pregled lastnosti materialov, ki se med varjenjem ob segrevanju in taljenju spreminjajo in ki vplivajo na lastnosti spoja. Varjenje s taljenjem in varjenje v hladnem. Primerjava varjenja z spajkanjem in lepljenjem. Prikaz razlik in uporaba toplotnega rezanja z laserjem, oblokom in plamenom. Razlika v agregatnih stanjih materiala med toplotnim rezanjem. Študent mora po opravljenem izpitu razlikovati varjenje, spajkanje in lepljenje, in mora samostjo odločati o izbiri za konkretne primere. S praktičnega vidika se prikažejo lastnosti obloka, plazme (pihalni učinek), elektronskega snopa in laserja ter njihovo uporabo v praksi. Izračun temperature predgrevanja za večine konstrukcijskih jekel. Pregled razlogov za zaostale napetosti in deformacije v spojih. Zaščita in varstvo pri delu pri različnih postopkih varjenja, rezanja in spajkanja v praksi.

 

Ocene izpita 12.2.2020: Ocene
Zagovor izpita iz dne 12.2.2020 bo v torek 18.2.2020 ob 8.00 in 9.00. v SK-11. Točen razpored je v dokumentu.

[content_protector password=”tokovneklesce”]

Ocene poročil in seminarjev

Urnik vaj: Urnik

 

1. LV: Viri toka za ročno obločno varjenje predloga za vaje
2. LV: Odtaljevalne karakterisitike elektrod za ROV predloga za vaje

3. LV: MAG varjenje Predloga za vaje

4. LV: Primerjava med varjenjem MIG in MAG MIG-MAG – teoretične osnove  Predloga za vaje, Obdelava podatkov, makroobrus (debelina pločevine 10 mm),  ImageJ   ; ImageJ-navodila za uporabo
5. LV: Izračun stroškov pri TIG varjenju Predloga za vaje
Obdelava podatkov, Program za analizo makroobrusov: ImageJ   ; ImageJ-navodila za uporabo
6. LV: EPP varjenje Predloga za vaje, makroobrus
7. LV: Uporovno točkovno varjenje Predloga za vaje Rezultati za poročilo,

8. LV: Plamenska tehnika (varjenje in rezanje) Predloga za vaje
9. LV: Določevanje vsebnosti difuzijskega vodika Predloga za vaje Vodik- teoretične osnove ,  Rezultati
10. LV: FSW varjenje  FSW- teoretične osnove, Predloga za vaje
11. LV: Ultrazvočno varjenje  UZ- Teoretične osnovePredloga za vaje

12. in 13. LV:  Varivost    Predloga za vaje

 

 

 

[/content_protector]