Varivost materialov (MAG)

Definicija varivosti. Kako jo ugotavljamo, kakšen je njen pomen v praksi in kako jo izboljšamo. Teoretične in praktične metode za ugotavljanje varivosti. Tehnološka, konstrukcijska in metalurška varivost. Lokalna in globalna varivost. Binarni in ternarni diagrami topnosti najpogosteje uporabljenih kovin in zlitin, ki jih varimo v praksi. Pregled postopkov, ki zagotovijo boljšo ali slabšo varivost za konkretne materiale. Varivost pri varjenju enakih materialov med seboj in pri varjenju različnih z dodajnim materialom ali brez njega. Stopnja razmešanja med osnovnim in dodajnim materialom. Razumevanje CCT diagrama in Schaefflerjeva diagrama. Izračun odgora elementov za različne obločne postopke varjenja. Razlaga nekaj osnovnih praktičnih poskusov za ugotavljanje varivosti jekel. Izračuni temperature predgrevanja po različnih metodah. Plini, kot so vodik, dušik in kisik in talina vara. Nevtralna in aktivna zaščita taline med varjenjem. Varivost mikrolegiranih drobnozrnatih jekel, varivost Cr-Mo jekel, varivost orodnih jekel, varivost nerjavnih feritnih, martenzitnih, avstenitnih in duplex jekel ter varivost barvnih kovin. Poznavanje razlogov za zaostale mehanske napetosti. Razumevanje sistema »Fitness for Purpose«.

[content_protector password=”razmesanje”]

Zagovor pisnega dela izpita iz dne 4.9.2019 bo v četrtek 5.9.2019 v SK-11 ob 11.00.
Vpogled v izpit je možen v času zagovora.

Gradivo za seminarje je na voljo na povezavi.

Spletna stran s povezavo do google razpredelnice bo vidna danes 3.11.2017 ob 18:00 na tej povezavi.

Navodila. Pozorno preberite!

Pri seminarju je potrebno narediti povzetek/prevod dodeljenega gradiva, vključno s slikami. Razširite ga z vsaj še dvema viroma, najdite reprezentativen videoposnetek, ter izdelajte predstavitev v .ppt. Oba dokumenta pošljite na naslov alen.bucar@fs.uni-lj.si v obliki “Priimek1_Priimek 2-tema prispevka” v formatu .docx in .ppt tri dni pred predstavitvijo.

Zagovor seminarja v primeru enega študenta traja 7 min, če prispevek predstavljata 2 študenta 12 min.

Pri pripravi seminarja upoštevajte pravila za pripravo seminarjev in diplom (dostop s strani laboratorija za varjenje) in Fakultete za strojništvo, ter literaturo dosledno citirajte med tekstom. Pri citiranju si pomagajte s programom za urejanje referenc (npr.  www.qiqqa.com).

Datumi zagovorov bodo naknadno določeni. Na zagovor seminarja se pa temeljito pripravite (dolžina predstavitve seminarja ne sme preseči napisanega časa). V primeru branja besedila z lista/ nepoznavanja obravnavane teme bo potrebno zagovor ponovno opravljati.

Če kaj ni jasno kontaktirajte Alena Bučarja ali Majo Lindič, če seminarjev ne bo dovolj sporočite takoj.

Laboatorijska vaja: 3D obločno navarjanje z žico, Geometrija izdelka
Laboratorijska vaja: XRD – merjenje zaostalih napetosti

[/content_protector]