R&D

Laboratorij se redno vključuje v projekte medinštitucionalnega povezovanja in sodelovanja z industrijo.  V okviru tega vam nudimo naslednje storitve na področju tehnologij spajanja materialov:

-zasnovo ter izdelavo prototipov,

-maloserijsko izdelavo (ročno ali robotsko varjenje, ultrazvočno varjenje, uporovno varjenje, …)

-zahtevna popravila orodij in izdelkov z varjenjem,

-statične ter dinamične analize,

-svetovanje in razvoj varilnih postopkov,

-neporušne ter porušne preiskave materialov,

-izdelavo ter validacijo vzorcev,

V kolikor ideja ne bo izvedljiva v sklopu našega laboratorija, smo povezani s številnimi drugimi raziskovalnimi in razvojnimi inštitucijami doma ter v tujini, s katerimi lahko poiščemo optimalno rešitev obstoječih in novih izzivov na področju spajanja materialov.