Projekti

-Materiali in tehnologije za nove aplikacije – MARTINA OP 20.00369,  več…

-Po kreativni poti do znanja 2017 (PKP), Robotsko dodajanje materiala z varjenjem, več…

– L2-8181, Selektivna plazemska oksidacija zlitin FeCrAl za podaljšanje obratovalne dobe žarilnih svečk za dizelske motorje, obdobje: 1.5.2017-30.4.2020, več…

– L2-8183, Visoko prilagodljivi vlakenski laserji velikih moči za uporabo v industriji, obdobje: 1.5.2017-30.4.2020, več…

– P2-0270,  Proizvodni sistemi, laserske tehnologije in spajanje materialov, obdobje: 1.1.2015-31.12.2020, več…

– Po kreativni poti do znanja 2015 (PKP), Študija razvoja modularnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave,  več…

– L2-4183, Varjenje in oplemenitenje aluminijevih zlitin z gnetenjem, obdobje: 1.7.2011-30.6.2014, več…

– L2-9559, Analiza procesov laserskega varjenja in lastnosti vara, obdobje: 1.1.2007-31.12.2009, več…

– L2-5164, Izkoristek energije pri različnih obločnih varjenjih, obdobje: 1.1.2003-31.12.2005, več…

– L2-3252, Tig varjenje nerjavnih avstenitnih jekel v zaščitni atmosferi dušika, obdobje: 1.7.2001 – 30.6.2004, več…

– L2-2241, Zamenjava materiala in tehnologije nanašanja spajke pri talilnih elementih, obdobje: 1.1.2000-30.6.2002, več…