Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

Napisano za študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študija I. stopnje (PAP), katerim mentor na FS je Damjan Klobčar!

Napotki in zahteve glede oblikovanja poročil lahko veljajo tudi za študente pri ostalih mentorjih.

Izpolnjeno soglasje (podatki so na dnu te strani) in plan dela oddajte v nabiralnik pred sobo 205 (nova stavba, 2. nadstropje) ali po pošti na spodnji naslov. Mentor pregleda, podpiše in pošlje koordinatorju g. Švetku, ki na podlagi tega pripravi pogodbo in jo pošlje v podjetje, kjer boste opravljali praktično usposabljanje. Vi torej ne rabite oddajat podpisanih dokumentov pri vratarju.

Poleg splošnih navodil na spletni strani FS prosim upoštevajte še sledeča dodatna navodila za pisanje poročil. Pazite, da pišete v knjižnem jeziku. Nekatera od navodil namenjenih pisanju diplomskih, zaključnih in magistrskih nalog, so primerna tudi za pisanje poročil praktičnega usposabljanja.

!! PAZILJIVO PREBERI TEKST NA TEJ POVEZAVI POD NASLOVOM “NAVODILA” IN JIH SMISELNO UPOŠTEVAJ  !!

Tedenska poročila

Vsebina tedenskih poročil naj obsega kratek opis vašega dela. Naj tekst lepo teče od začetka do konca; ne samo naštevati nalog, ki ste jih opravili.

Tedenska poročila na originalnem obrazcu mora podpisati mentor v podjetju in nato jih pošljete skenirana na spodnji naslov. Zaradi lažjega arhiviranja datoteke (NUJNO) poimenujte:

Leto_Priimek_Ime_št.tedna.pdf, npr. 2019_Leban_Mitja_2.pdf

Končno poročilo

Ko navajate slike, preglednice, enačbe, se sklicujete nanje v tekstu. Zgoraj navedena navodila upoštevajte tudi pri navajanju virov, če ste jih uporabili pri svojem delu. Uvodne strani kot so povzetek, zahvala, tabele kratic in simbolov ipd. niso potrebne. Poročilo naj bo sestavljeno takole:

  • Uvodna stran
  • Tedenska poročila
  • Kazalo
  • Uvod
  • Osrednji del
  • Zaključek
  • Literatura (če ste jo uporabljali pri svojem delu)

V osrednjem delu razširite vsebino tedenskih poročil. Predstavite izzive oziroma probleme, ki ste jih reševali v okviru praktičnega usposabljanja, in podajte vaše rešitve. S tem predstavite znanje, ki ste ga pridobili ali uporabili. To podprite z rezultati v obliki načrtov, 3D-modelov, fotografij, tabel, računaliških programov ipd., ki ste jih izdelali v okviru praktičnega usposabljanja.

Poročilo ni potrebno vezati v spiralo. Lahko oddate v prozorni mapi; pri tem spnite skupaj vse strani poročila razen lista z ocenami, na katerega ne pozabite.
Rok za oddajo končnega poročila določa vaša potreba po dvigu teme diplomske naloge. Končno poročilo mora namreč biti ocenjeno preden dvignete temo.

Končno poročilo oddajte v nabiralnik pred sobo SI-59 ali pošljite po pošti na naslov:

Damjan Klobčar
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana

Ostali podatki za izpolnjevanje soglasja in poročil:

E-pošta: damjan.klobcar@fs.uni-lj.si
Tel.: 01 4771 205

Termini govorilnih ur so objavljeni na tej spletni strani LAVAR pod zavihkom Zaposleni.