Aditivne tehnologije-WAAM

3D oblikovno obločno navarjanje z žico (ang. WAAM – Wire and Arc Additive manufacturing) je tehnologija aditivne proizvodnje, ki kot vir energije uporablja varilni oblok, kot dodajni material pa varilno žico. V zadnjem času postaja predmet številnih raziskav in se počasi uveljavlja tudi v industriji. Največja prednost tehnologije je možnost izgradnje izdelkov velikega volumna. Omogoča nižanje stroškov izdelave prek zmanjšanja količine odpadnega materiala (ang. Buy To Fly – BTF)  in skrajševanja časa od koncepta do izdelka. Omogoča tudi več oblikovalske in konstrukcijske svobode ter izdelavo geometrij, ki so preveč kompleksne za konvencionalne tehnologije.

Osnovo aditivnih tehnologij sestavlja sistem za nadzor gibanaj, vir toplote in dodajni material. Pri WAAM postopku je vir energije električni oblok, dodajni material se dovaja v obliki varilne žice, med tem, ko je gibanje izvedeno z robotskim manipulatorjem ali drugim strojem CNC.

V laboratoriju izvajamo teste z uporabo robotskeg amanipulatorja ABB IRB140, in vira toka Fronius CMT, ter CNC-stroja izdelanega v laboratoriju LAKOS z virom toka Daichen-Varstroj Welbee 500L. Ukvarjamo se z določevanjem tehnloških oken postopka za posamezen material. Izvajamo teste na aluminiju (serije 4000, 5000) , nerjavnih, konstrukcijskih in specialnih jeklih (maraging). Testiramo različne strategije gradnje glede na željene parametre.

Sodelujemo na projektih tako na državni kot evropski ravni (MARTINA, PKP), raziskave in razvoj pa vršimo tudi prek doktorskih, magistrskih zaključnih in diplomskih nalogah.

Simulacija robotskega oblikovnega navarjanja s programom Delfoi Robotics: