Fizikalni procesi spajanja (MAG)

Osnove o električnem in varilnem obloku, vžig obloka, ionizacija in disociacija, plazma, sestavni deli varilnega obloka, pogoji za stabilno gorenje, električni, dimenzijski in temperaturni parametri varilnega obloka, izkoristek varilnega obloka, izvori varilnega toka, statična in dinamična karakteristika izvorov toka in varilnega obloka, zaščitna atmosfera za varilni oblok, varilni oblok za taljenje jekla in drugih kovin, varilni oblok pri varjenju s taljivo in netaljivo elektrodo, varilni oblok pri varjenju s stržensko žico, vnos energije v varjenec, vpliv obločne energije na taljenje in strjevanje materiala v varu in v prehodni coni, varilni oblok pri T.I.M.E., RAPID-ARC, RAPID-MELT procesih, varilni oblok pri varjenju z večžično elektrodo, varilni oblok za navarjanje in nabrizgavanje, primerjava varilnega obloka s plamenom za varjenje, z elektronskim snopom, z laserjem in s plazmo, uporaba varilnega obloka za predgrevanje, za toplotno obdelavo, za odpravo zaostalih napetosti in deformacij.