Oprema za varilne procese (VSŠ)

Pregled električnih fenomenov (Kirchofov zakon, Ohmov zakon, Biot-Savartova sila, Lenzovo pravilo, indukcija, magnetizem, dioda, tiristor, tranzistor), ki jih rabimo za razumevanje električnih strojev za varjenje, kot so transformator, usmernik, generator, inverterski vir in sinergetski vir za obločno varjenje. Padajoča in vodoravna statična karakteristika vira toka. Pulzni viri toka. Naprave za varjenje z visoko gostoto energije (laser, elektronski snop, plazma). Viri toka in druga oprema za elektrouporovno varjenje (točkovno, bradavično, kolutno, sočelno obžigalno, visokofrekvenčno). Stroji in naprave za varjenje z mehansko energijo (ultrazvok, trenje, kovanje, varjenje z gnetenjem, varjenje z obrezom). Oprema za plamenske tehnike (varjenje, rezanje, spajkanje, žlebljenje, površinsko kaljenje). Oprema za plamensko, plazemsko, obločno in lasersko metalizacijo. Oprema za spajkanje (plamensko, obločno, lasersko). Oprema in priprave za mehansko spajanje materialov. Dodatna in pomožna oprema kot so varilne mize, vpenjalne priprave, robotika, merilna oprema, oprema za pripravo varjencev in obdelavo varov po varjenju, oprema za predgrevanje varjencev in toplotno obdelavo po varjenju in drugo. Oprema za zaščiti med varjenjem (osebna, okolica, oprema).